تبلیغات
مــــرداب آرزوهــای رنگـــی مــن - قـول دادی مـراقبـم بـاشـی

مــــرداب آرزوهــای رنگـــی مــن

مرداب عشق، قصه عشق و دلدادگی است، عشقی مردابی، مردابی که هرچقدر درونش دست و پا بزنی تو را بیشتر در خود فرو می کشد.

قـول دادی مـراقبـم بـاشـی


 مــن خســته ام... تــو خستــه ای آیــا شبیــه مــن؟؟ 


قول دادی

عُصـیـــانی ام شبیه همان خاطرات تلخ

یك وحشی گسیخته از زندگی سخت

من را ببر به وحشت یك خواب بی صدا

آرام و بی صدا به خیالی همیشه تخت


من خسته ام از اینكه كسی عاشقم شود

من خسته ام از اینكه تو را عاشقت كنم

رد شو از این جنون زنانه كه بیخود است

آخر تو را چگونه ...؟ كجا..؟ عاشقت كنم

 

هی عاشقانه قصه به چشمم نخوان كه من

در پیــچ و تــاب قـــصه ی تــو جــا نمیشــوم

عُصـیـــانی ام اگر چه كمی خسته ام ولی

دیــگر بــرای دلــخوشی ات پـــا نمیشــوم

 

بــا بوسه روی گردن مــن غلت میزنی

در مــن جنون عشق خودت را بهم نزن

تكلیف عشقبازی ماها مشخص است

مــن را برای دلخوشی خــود رقم نزن


زن بودنم بهانه ی تلخی ست در قفس

بغضی درون زندگی ام لانه كرده اســت


من خسته ام... تو خستگی ام را به دل نگیر

رد شـــــو بــرو.. بــه زندگــی ام خو گرفته ام

مـــرداب لــحظه های مــرا درخــودت ببیــن!!

در یــك كفــن به شكــل تنــم بـو گرفتــه ام


***
امـــا نـــرو... بمــان و مــرا بــا خــودت ببـر!

آرام و بی صـــدا به خیالی همیشــه تخت

از ایــن سكــوت تلخ و از این خاطــرات بـد

                                          از ایــن هــوای مــرگ...

                                                                     از ایــن زندگــی سخــت...برچسب ها:حق شناس، تنهایی، مرداب،
+ نوشته شده در چهارشنبه 20 اسفند 1393ساعت 03:01 ب.ظ توسط Saygol نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30