تبلیغات
مــــرداب آرزوهــای رنگـــی مــن - دیگـــــر مهــــم نیست . . . . .

مــــرداب آرزوهــای رنگـــی مــن

مرداب عشق، قصه عشق و دلدادگی است، عشقی مردابی، مردابی که هرچقدر درونش دست و پا بزنی تو را بیشتر در خود فرو می کشد.

دیگـــــر مهــــم نیست . . . . .

مرداب


سلام ای گمشده ی روزهای گـُنـــــگ من در تقویم خاطره ها . . .

هرکجا هستی باش!

دیگر مهم نیست . . . دیگر  "هیچ چیز " برایم مهم نیست . . .

خوبی؟! خوبی ای خوب ترین ِ روزهـای خوبِ من؟! روزهای بر باد رفته . . .

خوبی ای بر باد رفته؟ از یاد رفته؟! هنوز در یادی . . .

در یادی و در باد میرقصی، شادی! و کم کم، رقصان رقصان محو میشوی . . .

نمیدانم!

نمیدانم، درصد ِ راستی ِ  "دوستت دارم  " هایت را نمیدانم! من هنوز نمیدانم

چرا شادی! هنوز نمیدانم چه کس، چه وقت و چرا اتفاق افتاد؟! . . .

نمیدانم چه شد و . . . و چه خواهد شد!

نمیدانم چه حالی داری حالا . . .

من هنوز  "خیلی " چیزها را نمیدانم . . . اما . . .  اما دیگر مهم نیست!

دیگر  "هیچ چیز " برایم مهم نیست . . .

فقط  "یک چیز " را خوب یادم می ماند! من  "دوستت دارم  . . . "

بگذریم . . . این نیز مهم نیست، مهم نبود برای تو و مهم نیست برای من.

تو که دیگر سهم من نیستی!

فرقی ندارد که باشی، باشم . . . مهم این است که هست و . . . هستید.

هستید و هستی من قربانی خوشی هایتان!

خوش باش ای تمامی ِ ناتمام های تمام نشدنی . . .

عاقبت یک روز ، یک وقت، بی وقت، یادم میکنی!


مهم نیست


حال من هم خوب . . .(به قول خودت مگر میشود  "خوب باشی " و خوب نباشم؟)!!

مگر میشود "باشد " و بد باشی؟!

تازه فهمیده ام همه چیز میشود، حتی یک معجزه! حتی . . . یک فاجعه.

این تازگیها خیلی خوب همه چیز را باور میکنم!

سهم من از تو "یک آرزو " بود و دیگر هیچ  . . .

(آرزو میکنم هیچ راه نجاتی نداشته باشی وقتی غرق در خوشبختی هستی)!

من در  "تو " غرق شده بودم ای آرزوی تلخ! خوشبختی ِ فرجام به پوچی!

تو قاتل من هستی وقتی میـگـُذری . . .

و بـــــــــــاز نمیدانم مرا غرق درخود می دیدی یا نه؟!

مهم نیست . . . دیگر "هیچ چیز " برایم مهم نیست . . .

هنوز زندگی همان است برای من، همانگونه که "مخفی " بودی در همان زندگی!

در همین زندگی . . .

خداحافظ . . .

خداحافظ . .

چه خوش خیال بودی؛ چه خوش خیال بودم . . .

تو در خیال بی خبری ام، من در خیال عاشقانه هایی تک نفره ...+ نوشته شده در دوشنبه 17 آذر 1393ساعت 11:48 ب.ظ توسط Saygol نظرات()

نمایش نظرات 1 تا 30